Eil. Nr.

Pavadinimas

Paslaugos kodas

CS02

Paslaugos pavadinimas

Konsultacijos dėl CS  treniruočių ir pratybų

Paslauga skirta

Fiziniams asmenims

Juridiniams asmenims

Paslaugos teikėjas

Viešųjų paslaugų skyrius

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)

Teikiama metodinė konsultacija civilinės saugos  treniruočių ir pratybų organizavimo klausimais

Tikslinės grupės

Fiziniai  ir juridiniai asmenys

Kategorija

Konsultacija

Paslaugos aprašymas

LR  Civilinės saugos įstatymas (Žin., 1998, Nr. 115-3230)

LR Vyriausybės 2000-02-01 nutarimas Nr. 111, ,,Dėl civilinės saugos treniruočių ir  pratybų rengimo tvarkos  patvirtinimo“.

Procedūros aprašymas

Konsultaciją pageidaujantis gauti asmuo pateikia dominančiu klausimu prašymą, kurį gali pateikti raštu, el. paštu, faksu. Išsami konsultacija suteikiama per 3 darbo dienas.

Formos ir nuorodos

www.vpgt.lt

Civilinė sauga

Teisės aktai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas laisvos formos.

Kontaktinė informacija

Arvydas Gorodeckas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausias specialistas,

tel. (8 441) 79 208, faksas (8 441) 79 296,

el. p.arvydas.gorodeckas@silute.lt