Eil. Nr.

Pavadinimas

1.      Administracinės paslaugos kodas

CS02

2.      Paslaugos pavadinimas

Konsultacija dėl CS mokymo

3.      Paslauga skirta

Fiziniams asmenims

Juridiniams asmenims

4.      Paslaugos teikėjas

Viešųjų paslaugų skyrius

5.      Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)

Teikiama metodinė konsultacija civilinės saugos  mokymo organizavimo klausimais.

6.      Tikslinės grupės

Fiziniai asmenys  ir ūkio subjektai kurių buveinė registruota Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje.

7.      Kategorija

Konsultacija

8.      Paslaugos aprašymas

LR Vyriausybės 1999-05-14 nutarimas Nr. 591 ,,Dėl civilinės saugos mokymo tvarkos  aprašo patvirtinimo“, Priešgaisrinės apsaugos  ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-07-18 įsakymu Nr. 1-216 patvirtinta ,,Civilinės saugos mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tvarka“ bei ,,Daugiabučių namų  savininkų  bendrijų pirmininkų  bei namų administratorių  civilinės ir priešgaisrinės saugos  mokymo programa“, patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus   reikalų  ministerijos direktoriaus 2007-04-16 įsakymu Nr. 1-131. 

9.      Procedūros aprašymas

Konsultaciją pageidaujantis gauti asmuo pateikia dominančiu klausimu prašymą, kurį gali pateikti raštu, el. paštu, faksu. Išsami konsultacija suteikiama per 3 darbo dienas.

10.  Formos ir nuorodos

www.vpgt.lt

Civilinė sauga

Teisės aktai

11.    Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas laisvos formos.

12.  Kontaktinė informacija

Arvydas Gorodeckas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausias specialistas 

tel. (8 441) 79 208, faksas (8 441) 79 296,

el. p. arvydas.gorodeckas@silute.lt.