Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CS01

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Konsultavimas  CS  planavimo  ir kitais klausimais

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Konsultaciją pageidaujantis gauti asmuo  pateikia dominančiu klausimu  prašymą, kurį  gali pateikti raštu, el. paštu, faksu. Išsami konsultacija suteikiama per  3 darbo dienas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos CS įstatymo  pakeitimo įstatymas (Žin., 2009, Nr. 159-7207)

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 2000-02-01 Nr. 111 (Žin., 2000, Nr. 12-300);

Ūkio subjektų, įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymo programa (Žin., 2005, Nr.105-3903)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos prašymas

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

www.vpgt.lt

Civilinė sauga

Teisės aktai

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Arvydas Gorodeckas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausias specialistas  

tel.  (8 441) 79 208, faks. (8 441) 79 296,

el. p. arvydas.gorodeckas@silute.lt  

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Arvydas Gorodeckas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausias specialistas  

tel.  (8 441) 79 208, faks. (8 441) 79 296,

el. p. arvydas.gorodeckas@silute.lt   

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo terminas iki 20 kalendorinių dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga  suteikiama neatlygtinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas laisvos formos.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (Žin., 2009, Nr. 62-2493), 605.2. punktas

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga galutinė

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą