2011 metų savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymas
2011 m. kovo 1 d.
 
(tūkst.litų)
Pajamų rūšys Planas Dviejų mėnesių Įvykdymas Įvykdymo  Skirtumas
  metams planas   procentas  
Gyventojų pajamų mokestis 20384,0 3397,3 2536,9 74,7 -860,4
Žemės mokestis 550,0 0,0 11,0   11,0
Žemės nuomos mokestis 450,0 0,0 19,6   19,6
Nekilnojamojo turto mokestis 1685,0 280,8 624,6 222,4 343,8
Baudos 960,0 160,0 113,4 70,9 -46,6
Ilgalaikio turto realizavimo pajamos 70,0 11,7 26,2 224,6 14,5
Paveldėjimo ir dovanojamo turto mokestis 20,0 3,3 1,0 30,0 -2,3
Rinkliavos 180,0 30,0 18,7 62,3 -11,3
Pajamos už teikiamas paslaugas 3222,3 537,1 621,5 115,7 84,4
Pajamos už lėšų likučius 0,0 0,0 6,7   6,7
Kitos pajamos 0,0 0,0     0,0
Turto pajamos 0,0 0,0     0,0
Mokestis už aplinkos teršimą 150,0 150,0 152,0 101,3 2,0
Mokestis už medžiojamus gyvūnus 41,0 41,0 46,2   5,2
Mokestis už gamtos išteklių naudojimą 89,0 14,8 38,6   23,8
Mokestis už atliekų tvarkymą 2500,0 416,7 143,0 47,5 -109,3
Iš viso: 30301,3 5042,7 4359,4 86,4 -519,0
           
Lėšos pervedamos iš Iždo          
pajamoms išlyginti 7105,0 1184,2 1691,0 142,8 506,8
išlaidų skirtumams išlyginti 7814,0 1302,3 470,0 36,1 -832,3
           
           
Specialioji dotacija          
valstybinėms funkcijoms atlikti 22332,2 5089,0 5089,0 100,0 0,0
moksleivio krepšeliui finansuoti 35538,0 5923,0 5923,0 100,0 0,0
perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti 4466,0 1116,4 1116,4 100,0 0,0
Bendrosios dotacijos kompensacija 1678,0 419,5 419,5 100,0 0,0
           
Iš viso iš Valstybės biudžeto 78933,2 15034,4 14708,9 97,8 -325,5
           
Iš viso pajamų: 109234,5 20077,1 19068,3 95,0 -1008,8
Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja           Janina Valienė