2010 metų savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymas
2010 m. gruodžio 31 d.
 
(tūkst. litų)
Pajamų rūšys Patikslintas Įvykdymas Įvykdymo Skirtumas
  planas metams   procentas  
Gyventojų pajamų mokestis 16195,0 22299,5 137,7 6104,5
Žemės mokestis 400,0 576,4 144,1 176,4
Žemės nuomos mokestis 400,0 469,9 117,5 69,9
Nekilnojamojo turto mokestis 2556,0 3242,0 126,8 686,0
Baudos 800,0 924,4 115,6 124,4
Ilgalaikio turto realizavimo pajamos 70,0 103,1 147,3 33,1
Paveldėjimo ir dovanojamo turto mokestis 14,0 20,7 147,9 6,7
Rinkliavos 160,0 189,1 118,2 29,1
Pajamos už teikiamas paslaugas 3035,9 2369,7 78,1 -666,2
Pajamos už lėšų likučius 0,0 35,6   35,6
Kitos pajamos 0,0 0,4   0,4
Turto pajamos        
Mokestis už aplinkos teršimą 172,0 93,2 54,2 -78,8
Mokestis už medžiojamus gyvūnus 39,0 42,4 108,7 3,4
Mokestis už gamtos išteklius 61,0 62,2 102,0 1,2
Mokestis už atliekų tvarkymą 2500,0 2005,0 80,2 -495,0
Iš viso: 26402,9 32433,6 122,8 6030,7
         
Lėšos pervedamos iš Iždo        
pajamoms išlyginti 12123,0 7144,0 58,9 -4979,0
išlaidų skirtumams išlyginti 9142,0 8492,0 92,9 -650,0
         
         
Specialioji dotacija        
valstybinėms funkcijoms atlikti 16981,0 16981,0 100,0 0,0
moksleivio krepšeliui finansuoti 33100,0 33100,0 100,0 0,0
         
Bendrosios dotacijos kompensacija 3304,0 3304,0 100,0 0,0
         
Iš viso iš Valstybės biudžeto 74650,0 69021,0 92,5 -5629,0
         
Iš viso pajamų: 101052,9 101454,6 100,4 401,7
Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja        Janina Valienė