2010 metų savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymas
2010 m. rugpjūčio 1 d.
 
(tūkst.litų)
Pajamų rūšys Planas Septynių Įvykdymas Įvykdymo  Skirtumas
  metams mėn. planas   procentas  
Gyventojų pajamų mokestis 13195,0 7697,1   0,0 -7697,1
Žemės mokestis 400,0       0,0
Žemės nuomos mokestis 400,0       0,0
Nekilnojamojo turto mokestis 1056,0 1056,0   0,0 -1056,0
Baudos 800,0 466,7   0,0 -466,7
Ilgalaikio turto realizavimo pajamos 0,0 0,0     0,0
Paveldėjimo ir dovanojamo turto mokestis 14,0 8,2   0,0 -8,2
Rinkliavos 160,0 93,3   0,0 -93,3
Pajamos už teikiamas paslaugas 2980,0 1846,3   0,0 -1846,3
Pajamos už lėšų likučius 0,0 0,0     0,0
Kitos pajamos 0,0 0,0     0,0
Turto pajamos 0,0 0,0     0,0
Mokestis už aplinkos teršimą 172,0 172,0   0,0 -172,0
Mokestis už medžiojamus gyvūnus 39,0 39,0   0,0 -39,0
Mokestis už gamtos išteklius 61,0 61,0   0,0 -61,0
Mokestis už atliekų tvarkymą 2500,0 1458,3 1050,0 72,0 -408,3
Iš viso: 21777,0 12897,9 1050,0 8,1 -11847,9
           
Lėšos pervedamos iš Iždo          
pajamoms išlyginti 12123,0 7071,8   0,0 -7071,8
išlaidų skirtumams išlyginti 9142,0 5332,8   0,0 -5332,8
           
           
Specialioji dotacija          
valstybinėms funkcijoms atlikti 17266,1 12416,1   0,0 -12416,1
moksleivio krepšeliui finansuoti 33103,0 22068,7   0,0 -22068,7
           
Bendrosios dotacijos kompensacija 3304,0 1652,0   0,0 0,0
           
Iš viso iš Valstybės biudžeto 74938,1 48541,4 0,0 0,0 -48541,4
           
Iš viso pajamų: 96715,1 61439,3 1050,0 1,7 -60389,3
Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja        Janina Valienė