2010 metų savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymas
2010 m. kovo 1 d.
 
(tūkst.litų)
Pajamų rūšys Planas Dviejų mėn. Įvykdymas Įvykdymo  Skirtumas
  metams planas   procentas  
Gyventojų pajamų mokestis 13195,0 2199,2 2806,1 127,6 606,9
Žemės mokestis 400,0   12,2   12,2
Žemės nuomos mokestis 400,0   34,8   34,8
Nekilnojamojo turto mokestis 1056,0 1056,0 1267,6 120,0 211,6
Baudos 800,0 133,3 113,2 84,9 -20,1
Ilgalaikio turto realizavimo pajamos 0,0 0,0 37,8 #DIV/0! 37,8
Paveldėjimo ir dovanojamo turto mokestis 14,0 2,3 3,6 154,3 1,3
Rinkliavos 160,0 26,7 25,6 96,0 -1,1
Pajamos už teikiamas paslaugas 2956,6 492,8 345,8 70,2 -147,0
Pajamos už lėšų likučius 0,0 0,0 4,4   4,4
Kitos pajamos 0,0 0,0 0,4 #DIV/0! 0,4
Turto pajamos 0,0 0,0 0,0   0,0
Mokestis už aplinkos teršimą 172,0 28,7 62,6 218,4 33,9
Mokestis už medžiojamus gyvūnus 39,0 39,0 38,3   -0,7
Mokestis už gamtos išteklių naudojimą 61,0 10,2 52,7    
Mokestis už atliekų tvarkymą 2500,0 0,0      
Iš viso: 21753,6 3988,1 4805,1 120,5 817,0
           
Lėšos pervedamos iš Iždo          
pajamoms išlyginti 12123,0 2020,5 1127,0 55,8 -893,5
išlaidų skirtumams išlyginti 9142,0 1523,7 802,0 52,6 -721,7
           
           
Specialioji dotacija          
valstybinėms funkcijoms atlikti 17266,1 3488,4 3488,4 100,0 0,0
moksleivio krepšeliui finansuoti 33103,0 5517,2 5517,2 100,0 0,0
           
Bendrosios dotacijos kompensacija 3304,0 550,7 550,7 100,0 0,0
           
Iš viso iš Valstybės biudžeto 74938,1 13100,5 11485,3 87,7 -1615,2
           
Iš viso pajamų: 96691,7 17088,6 16290,4 95,3 -798,2
Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja           Janina Valienė