2010 metų savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymas

2010 m. kovo 1 d.

 

(tūkst.litų)

Pajamų rūšys 

Planas

metams

Dviejų mėn.

planas

Įvyk-dymas 

Įvykdymo

procentas

Skirtumas

 

Gyventojų pajamų mokestis

13195,0

2199,2

2806,1

127,6

606,9

Žemės mokestis

400,0

 

12,2

 

12,2

Žemės nuomos mokestis

400,0

 

34,8

 

34,8

Nekilnojamojo turto mokestis

1056,0

1056,0

1267,6

120,0

211,6

Baudos

800,0

133,3

113,2

84,9

-20,1

Ilgalaikio turto realizavimo pajamos

 

 

37,8

 

37,8

Paveldėjimo ir dovanojamo turto mokestis

14,0

2,3

3,6

156,5

1,3

Rinkliavos

160,0

26,7

25,6

95,9

-1,1

Pajamos už teikiamas paslaugas

2956,6

492,8

345,8

70,2

-147,0

Pajamos už lėšų likučius

 

 

4,4

 

4,4

Kitos pajamos

 

 

0,4

 

0,4

Turto pajamos

 

 

 

 

 

Mokestis už aplinkos teršimą

172,0

28,7

62,6

218,1

33,9

Mokestis už medžiojamų gyvūnų

39,0

39,0

38,3

98,2

-0,7

išteklių naudojimą

 

 

 

 

 

Mokestis už gamtos išteklius

61,0

10,2

52,7

 

42,5

Mokestis už atliekų tvarkymą

2500,0

0,0

0,0

 

0,0

Iš viso:

21753,6

3988,2

4805,1

120,5

816,9

 

 

 

 

 

 

Lėšos pervedamos iš Iždo

 

 

 

 

 

pajamoms išlyginti

12123,0

2020,5

1127,0

55,8

-893,5

išlaidų skirtumams išlyginti

9142,0

1523,7

802,0

52,6

-721,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialioji dotacija

 

 

 

 

 

valstybinėms funkcijoms atlikti

17266,1

3488,4

3488,4

100,0

0,0

moksleivio krepšeliui finansuoti

33103,0

5517,2

5517,2

100,0

0,0

 

 

 

 

 

 

Bendrosios dotacijos kompensacija

3304,0

550,7

550,7

100,0

0,0

 

 

 

 

 

 

Iš viso iš Valstybės biudžeto

74938,1

13100,5

11485,3

87,7

-1615,2

 

 

 

 

 

 

Iš viso pajamų:

96691,7

17088,7

16290,4

95,3

-798,3

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                                               Janina Valienė