2009 metų savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymas

 

2009 m. gruodžio 31 d.

 

 

(tūkst. litų)

Pajamų rūšys

 

Planas

metams

Įvykdymas

 

Įvykdymo

procentas

Skirtumas

 

Gyventojų pajamų mokestis

24714,0

24078,3

97,4

-635,7

Žemės mokestis

400,0

488,4

122,1

88,4

Žemės nuomos mokestis

400,0

511,8

128,0

111,8

Nekilnojamojo turto mokestis

2140,0

1441,7

67,4

-698,3

Baudos

875,0

795,9

91,0

-79,1

Ilgalaikio turto realizavimo pajamos

275,0

94,7

34,4

-180,3

Paveldėjimo ir dovanojamo turto mokestis

14,0

28,6

204,3

14,6

Rinkliavos

160,0

194,1

121,3

34,1

Pajamos už teikiamas paslaugas

2687,7

2336,5

86,9

-351,2

Pajamos už lėšų likučius

0,0

73,5

 

73,5

Kitos pajamos

17,0

15,7

92,4

-1,3

Turto pajamos

0,0

5,5

 

5,5

Mokestis už aplinkos teršimą

300,0

271,1

90,4

-28,9

Mokestis už medžiojamų gyvūnų

37,0

94,4

255,1

57,4

ir gamtos išteklių naudojimą

 

 

 

0,0

Iš viso:

32019,7

30430,2

95,0

-1589,5

 

 

 

 

 

Lėšos pervedamos iš Iždo

 

 

 

 

pajamoms išlyginti

8579,0

6841,0

79,7

-1738,0

išlaidų skirtumams išlyginti

18117,0

13460,0

74,3

-4657,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialioji dotacija

 

 

 

 

valstybinėms funkcijoms atlikti

13477,3

13477,3

100,0

0,0

moksleivio krepšeliui finansuoti

37988,3

37988,3

100,0

0,0

investicijų programai finansuoti

4416,0

4416,0

100,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso iš Valstybės biudžeto

82577,6

76182,6

92,3

-6395,0

 

 

 

 

 

Iš viso pajamų:

114597,3

106612,8

93,0

-7984,5

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                  Janina Valienė